2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel.

 

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí přímý koncový spotřebitel tj. objednatel zboží dle nabídkového internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.kapsicky.cz (dále jen kupující). Je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Prodávající je provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.kapsicky.cz (dále jen internetový obchod) zřízeného za účelem dodávání spotřebního zboží přímým spotřebitelům (dále jen kupujícím) na základě jejich elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu stranou prodávajícího.

 

Internetový obchod obsahuje nabídku značkového zboží (kabelky,tašky,peněženky, pouzdra apod.) -dále jen zboží - s vyobrazením jednotlivých položek zboží a s označením každé položky zboží použitím katalogového čísla, popisu zboží, příp. uvedením rozměrů a materiálů. Většina zboží, vystaveného v internetovém obchodě je skladem, příp skladem u dodavatele. Prodávající každý den aktualizuje katalog svého zboží. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly automatickým systémem prodávajícímu doručeny. Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby barevné podání obrázků nabízeného zboží odpovídalo reálné podobě zboží. V ojedinělých případech, obvykle způsobených nepřesným nastavením monitoru nebo tiskárny, nemusí barvy na obrázku přesně souhlasit s barvami skutečného zboží. V takovém případě má kupující právo objednané zboží vyměnit nebo odstoupit od smlouvy dle těchto podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro objednávání z tohoto internetového obchodu a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.