14. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje poskytnuté kupujícím (jméno, adresa, telefon atd.) jsou shromažďovány a ukládány do databáze internetového obchodu a to po dobu neurčitou. Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky . Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací nebo vrácení zboží. Údaje jsou k dispozici pouze pracovníkům internetového obchodu a nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou subjektů zajišťujících dopravu zboží (Česká pošta, PPL) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

Po vyřízení objednávky jsou údaje archivovány a jsou použity k účetním a statistickým účelům. Na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího mohou být osobní údaje v databázi prodávajícího změněny nebo odstraněny z naší databáze. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti jejich zneužití. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Závazným potvrzením objednávky souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.

Rovněž i údaje o Vašich nákupech či reklamacích v našem internetovém obchodě mají důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.